بی متال چیست ؟ | آشنایی با انواع بی متال

بی متال تک فاز

بی متال تک فاز چیست ؟برای حفاظت از موتورھای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله ھای حرارتی بی متال تک فاز استفاده می شود. اساس کار این رله ھا بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است.

بر اثر عبور جریان از بی متال (Bimetal)  تک فاز ،دو فلز گرم می شوند و طول آنھا افزایش می یا بد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است. دو فلز با ھم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود. در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتھا باز و مدار قطع می شود.

بی متال سه فاز

بی متال سه فاز چیست ؟معمولا بر روی بی متال های سه فاز بجز سه پل قدرت که به هر کدام از آن ها یک فاز از موتور وصل می شود، دو کنتاکت فرمان دیگر هم تعبیه شده که یکی از آن ها کنتاکت باز است و معمولا از آن سیم فرمان کنتاکتور عبور می کند تا درصورت خاموش بودن بی متال، کنتاکتور عمل ننماید و کنتاکت بعدی بسته می باشد که معمولا از آن برای اعلام هشدار یا آلارم استفاده می شود تا درصورت قطع شدن بی متال بتوان وضعیت را به سیستم کنترلی هشدار داد و یا در حالت ساده تر آن را به یک چراغ یا آلارم متصل نمود.

انواع بی متال

انواع بی متال به دو دسته تقسیم میشود

 • بی متال حرارتی
 • بی متال مغناتیسی

مشخصات فنی بی متال چیست

 • بی متال 1.6 تا 2.5 آمپر مدل LOR MD25/1.6-2.5
 • بی متال 1.6 تا 2.5 آمپر مدل LOR MD25/1.6-2.5
 • قابل نصب بر روی کنتاکتورهای MD9-12-18-25-32 می باشد.
 • بی متال 2.5 تا 4 آمپر مدل LOR MD25/2.5-
 • بی متال 2.5 تا 4 آمپر مدل LOR MD25/2.5-4
 • قابل نصب بر روی کنتاکتورهای MD9-12-18-25-32 می باشد.
 • بی متال 4 تا 6 آمپر مدل LOR MD25/4-6:
 • بی متال مدل LOR MD25/4-6
 • قابل نصب بر روی کنتاکتورهای MD9-12-18-25-32 می باشد.
 • بی متال 5.5 تا 8 آمپر مدل LOR MD25/5.5-8:
 • قابل نصب بر روی کنتاکتورهای MD9-12-18-25-32 می باشد.
 • بی متال 23 تا 32 آمپر مدل LOR MD36/23-32:
 • قابل نصب بر روی کنتاکتورهای MD40 می باشد.
 • بی متال 80 تا 93 آمپر LOR MD95/80-93:
 • قابل نصب بر روی کنتاکتورهای MD95 می باشد.

کاربرد بی متال چیست ؟

بیمتال از دو قطعه فلز غیر هم جنس با ضریب انبساط طولی متفاوت تشکیل شده است که در اثر حرارت یکی از این فلزها که ضریب انبساط طولی بیشتری دارد به سمت دیگری که ضریب انبساط طولی پایین تری دارد، خم می شود.

از این پدیده برای تولید یک وسیله مفید برای تشخیص و اندازه گیری تغییر دما استفاده می شود. در واقع در اثر این خم شدگی، کنتاکت ها باز شده و مدار قطع می شود.از ترکیبات فلزی بسیاری با ضریب انبساط حرارتی خطی مختلف می توان برای تشکیل دو قطعه استفاده کرد. برخی از ترکیبات متداول برای ساخت نوارهای دو فلزی در زیر ذکر شده است :

 • آهن ، نیکل و کنستانت برای ضریب انبساط حرارتی خطی بالا
 • آلیاژ آهن و نیکل برای برای ضریب انبساط حرارتی خطی پایین

بی متال به عنوان یک ابزار تجهیزاتی جانبی و فقط برای حفاظت در برابر اضافه بار و اورلود به کنتاکتور متصل می شود.

طرز کار بی متال چیست

در رله ھای حرارتی ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حا مل جریان چند حلقه  به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، ھادی ھا گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و با عث خم شدن تیغه می شود.

حرکت ھر یک از بی متالھا به اھرمی فشا ر می آورد و با جا به جا شدن اھرم، یک میکرو سوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دھد و مدار فرمان را قطع می کند.

برای افزایش سرعت عملکرد بیمتال و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال، از آھنربا در بالا و پایین تیغه دوفلزی استفاده میشود که نیروی مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتصال کمک میکند.

در صورت استفاده از یك بي متال سه فاز براي یك مصرف كننده تكفاز، باید قطع كننده یكي از فازھا را با قطع كننده فاز دیگر سري نموده و از كنتاكت باقي مانده باید براي اتصال نول به مصرف كننده استفاده نمود.

قسمتھای مختلف یک رله حرارتی عبارتند از:

 • تیغه ھای اتصال به کنتاکتور
 • ترمینالھای اتصال به کابل موتور ترمینال مشترک مدار فرمان
 • پیچ تنظیم جریان
 • ترمینالھای باز و بسته مدار فرمان
 • پیچ تغییر وضعیت
 • دگمه برگشت وضعیت

تست بی متال

 COLD: در این روش دو برابر جریان نامی بی متال تزریق می گردد و زمان عملکرد رله بی متال  یادداشت می شود.

 HOT: چون این تست پس از تست حالت سرد و پس از عمل کردن رله صورت می گیرد، تست گرم  نامیده می شود. در این روش جریانی معادل شش برابر جریان نامی تزریق شده و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می گردد

در این روش در مدار بالا یکی از فازھا را قطع کرده و مدار را با دو فاز می بندند. و زمان عملکرد رله را یادداشت می کنند.مقادیر به دست آمده با نمودار بي متال مقایسه مي گردد.

مقاله بی متال چیست را مطالعه کنید و در صورت داشتن هرگونه سوال، پرسش خود را کامنت کنید.کارشناسان صنعت سازان نوین در اسرع وقت پاسخگو شما خواهند بود.

دیدگاه‌ها 0

*
*